Αρχική | Ανακοινώσεις | Στα χέρια της Βουλής
Στα χέρια της Βουλής PDF Εκτύπωση E-mail

Κατόπιν της δημοσιοποίησης του ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ο ΠΑΣΕΧΑ, απέστειλε επιστολές στίς Επιτροπές,  Οικονομικών, Ελέγχου και στην Επιτροπή Θεσμών και Αξιών  και Επιτρόπου της Βουλής των Αντιπροσώπων, μαζί με αντίγραφο του πορίσματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  που αποδεικνύει την απάτη και την χειραγώγηση τιμών, σε έκαστον των βουλευτών των πιο πάνω Επιτροπών.

Ο ΠΑΣΕΧΑ, ζητά απο τις αντίστοιχες επιτροπές όπως προβούν σε ανάλογες ενέργιες ώστε να εξετασθεί η χειραγώγηση και να ληφθούν μέτρα έναντι των παρανομούντων, όσο και η αδράνεια του Γενικού Εισαγγελέα, για λήψη μέτρων αφού ο ίδιος κατέχει το πόρισμα απο το 2006.

Παρακολουθούμε και αναμένουμε τις ενέργιες των Επιτροπών και της  Βουλής  γενικώτερα καθ’οτι ειναι χιλιάδες οι επενδυτές, θύματα της χειραγώγησης  Τραπεζών και Επενδυτικών Εταιρειών, που σύρονται στα δικαστήρια για να πληρώσουν τους ίδιους τους θύτες,(Τράπεζες).

{artsexylightbox path="images/vouli" previewWidth="350" }{/artsexylightbox}