Αρχική | Μάκης Κεραυνός | Διάλογος για φοροσυμβιβασμό
Διάλογος για φοροσυμβιβασμό PDF Εκτύπωση E-mail

Πηγή: Phileleftheros
22 Φεβρουαρίου 2005

• Ετοιμότητα Εκκλησίας για ρύθμιση των οικονομικών της υποχρεώσεων

Του Χάρη Χριστοφόρου

Ανοίγει ο δρόμος για την επίλυση του ακανθώδους θέματος της φορολόγησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εκκλησίας με τον υπουργό Οικονομικών να πραγματοποιεί χθες συνάντηση με τον Επίσκοπο Κιτίου κ. Χρυσόστομο στο πλαίσιο των κυβερνητικών προσπαθειών για ρύθμιση του όλου θέματος, με τη συγκατάθεση του ανωτάτου ιερατείου. Και ενώ το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά, σύμφωνα με κάποιους πρώτους υπολογισμούς, τις εκκλησιαστικές οφειλές μέχρι σήμερα προς το Δημόσιο στο ποσό των £40 εκατ., θα διενεργηθεί μελέτη για να εξακριβωθεί επακριβώς το ύψος των ποσών που η Εκκλησία θα πρέπει να καταβάλει στα κρατικά ταμεία.

Πληροφορίες του «Φ», φέρουν τις οφειλές προς τα ταμεία του κράτους να προκύπτουν από μη καταβληθείσες υποχρεώσεις για τον φόρο για την άμυνα, το φόρο ακίνητης περιουσίας, τα μεταβιβαστικά τέλη του τμήματος Κτηματολογίου, τα τέλη χαρτοσήμων, κλπ. Οι οφειλές αυτές, εξυπακούεται, δεν εκπίπτουν της υποχρέωσης για φορολογία αφού δεν αφορούν σε φόρο εισοδήματος φυσικού ή νομικού προσώπου.

Επιδίωξη του υπουργείου, όπως το κατέστησε σαφές εδώ και καιρό ο πολιτικός του προϊστάμενος, Μάκης Κεραυνός, είναι η ρύθμιση της επιβολής φορολογίας κατά τρόπο που θα αποφεύγεται η επιλογή της καταφυγής στη Δικαιοσύνη για διεκδίκηση οφειλομένων ποσών και που θα περιορίζει το θέμα των εκκλησιαστικών οφειλών σε εκείνο που προκύπτει από την εξάσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Με βάση το σύνταγμα, η Εκκλησία δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, πρόνοια η οποία και ενσωματώθηκε στο άρθρο 8 των περί φορολογίας εισοδήματος νόμων 2002-4, εξαιρουμένη από αυτής της υποχρεώσεως με το ίδιο σκεπτικό βάσει του οποίου παρόμοιας μεταχείρισης τυγχάνουν ιδρύματα φιλανθρωπικού και εκπαιδευτικού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Πάντως το υπουργείο θεωρεί πως η υπάρχουσα συνταγματική πρόνοια, και οι συνεπαγόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, δεν απαγορεύουν την επιβολή άλλων τύπων φορολογίας στις εκκλησιαστικές εργασίες που δεν μπορούν να θεωρούνται ως μη κερδοσκοπικές.

Σε χθεσινές του δηλώσεις ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, εξέφρασε την ετοιμότητα της κυβέρνησης για την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης που θα ικανοποιήσει και τις δύο πλευρές και που θα ανταποκρίνεται ταυτόχρονα και στο λαϊκό αίσθημα για φορολογική και κοινωνική δικαιοσύνη. Με καλή διάθεση υπάρχει βάσιμη προσδοκία για την επίλυση του φορολογικού ζητήματος που αφορά στην Εκκλησία στο άμεσο μέλλον, είπε ο κ. Κεραυνός.

Από πλευράς της Εκκλησίας ο Μητροπολίτης Κιτίου, ο οποίος μετέφερε χθες στον υπουργό τις θέσεις της Ιεράς Συνόδου, αποδέχθη εισήγηση του υπουργείου για τη θεσμοθέτηση ενός διαλόγου σε τεχνοκρατικό επίπεδο ανάμεσα στα δύο μέρη, και ενώ στις 21 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση του κ. Χρυσοστόμου με τον υπουργό Οικονομικών. Η Εκκλησία, πάντως, δεν επιθυμεί σε αυτό το στάδιο να δεσμευτεί ως προς το ποίες μορφές φορολογίας θα μπορούσε να αποδεχτεί.

Το θέμα της επιβολής φορολογίας σε δραστηριότητες της Εκκλησίας, για παράδειγμα εταιρειών που ελέγχει ή στις οποίες συμμετέχει ο κλήρος, όπως τουριστικές, βιομηχανικές, ή τραπεζικές, ήγειρε τον Οκτώβριο και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η επιβολή φορολογίας στις δραστηριότητες εκείνες της Εκκλησίας οι οποίες έχουν καθαρά επιχειρηματικό χαρακτήρα συνάδει και με τις εκφρασθείσες θέσεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων.